Ανατομία

Εικόνα 1

Γάγγλιο καρπού είναι μαλακό εξόγκωμα κυρίως στη ράχη  του καρπού που ανάλογα με τη δραστηριότητα μεγαλώνει ή υποστρέφει . Όπως φαίνεται και στην εικόνα το γάγγλιο είναι ουσιαστικά μία προσεκβολή του θυλάκου της άρθρωσης του καρπού (η “σακούλα” που περιβάλλει τον καρπό όπως και κάθε άλλη άρθρωση). Παρουσιάζεται συνήθως μετά από “ζόρισμα” του καρπού από κάποια εργασία. Ανάλογα με τη θέση του έχει διαφορετική συμπεριφορά. Συνήθως γάγγλια στη ραχιαία επιφάνεια είναι ανώδυνα ή προκαλούν μικρή ενόχληση. Αντίθετα γάγγλια παλαμιαία (στην κάτω επιφάνεια είναι συνήθως επώδυνα και πολλές φορές η δυσχέρεια στη χρήση του μέλους είναι σημαντική.

Εικόνα 3
Εικόνα 2

Θεραπεία

Θεραπευτικά χρειάζεται να παρέμβουμε μόνο όταν ένα γάγγλιο είναι επώδυνο.Αρχικά παρακέντηση με βελόνα G19 αφαίρεση του περιεχομένου που έχει τη μορφή κιτρινωπού ζελέ και έγχυση ποσότητας κορτιζόνης, μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις. Διαφορετικά υπό τοπική αναισθησία ή σε πολυπλοκότερες περιπτώσεις μασχαλιαίο block γίνεται προσπέλαση του γαγγλίου αφαίρεσή του και συρραφή του θυλάκου με τρόπο που να εμποδίζει την επαναδημιουργία του.

 

Related Posts