Περιγραφή

Εκτεινασσόμενος δάκτυλος ονομάζεται η  κατάσταση στην οποία κάποιο από τα δάκτυλα αδυνατεί να ανοίξει από την κλειστή θέση.

Τις περισσότερες φορές βάζοντας ο ασθενής δύναμη το δάκτυλο τινάζεται (από εκεί και ο όρος εκτεινασσόμενος) και ανοίγει αιφνίδια. Στις βαρειές περιπτώσεις χρειάζεται να το ανοίξει ο ασθενής με το άλλο χέρι. Η όλη διαδικασία είναι από μέτρια έως πού επώδυνη.

Αιτία

Η πάθηση οφείλεται στην τοπική πάχυνση του τέοντα και του ελύτρου του (ο σωλήνας μέσα στον οποίο κινείται). Όταν κατά το άνοιγμα του δακτύλου το πεπαχυσμένο τμήμα του τένοντα πάει να περάσει από το στενό τμήμα του ελύτρου δυσκολεύεται, αλλά κάποια στιγμή με την αύξηση της δύναμης υπερνικά το εμπόδιο και το δάκτυλο τινάζεται.

Θεραπεία

Στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι αποτελεσματική προσεκτική έγχυση κορτιζόνης μέσα στο έλυτρο,όταν όμως “χρονίσει” η πάθηση χρειάζεται χειρουργική διάνοιξη. Το χειρουργείο γίνεται με τοπική αναισθησία και μέσα από μικρή τομή γίνεται διάνοιξη του ελύτρου και απελευθέρωση του τένοντα.

Related Posts