Κατάγματα αντιβραχίου

Τα κατάγματα του αντιβραχίου (κερκίδα και ωλένη) που αφορούν στους ενήλικες χρήζουν σχεδόν πάντα χειρουργικής αντιμετώπισης. Μικρό ποσοστό καταγμάτων που αφορούν στο ένα από τα δύο οστά και πάλι με την προυπόθεση ότι δεν είναι εγκάρσια μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με γύψο που να περιλαμβάνει και τον αγκώνα για 8 εβδομάδες.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική θεραπεία με εσωτερική οστεοσύνθεση με μεταλική πλάκα και βίδες. Η εξωτερική οστεοσύνθεση αφορά περιπτώσεις επιπλεγμένων καταγμάτων όπως τα ανοιχτά.

 

 

 

Κατάγματα καρπού

Τα συχνότερα  κατάγματα του καρπού είναι τα Colle’s τα οποία ακόμη συνήθως μπορούν να αναταχθούν και να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με γύψο για 4-5 εβδομάδες στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τον αγκώνα. Στην περίπτωση βέβαια που δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικό μήκος κερκίδας  ή ομαλή αρθρική επιφάνεια είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση. (δεξιά εικόνα)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι τα δύσκολα στην αντιμετώπισή τους κατάγματα του σκαφοειδούς. Εδώ η συντηρητική αγωγή είναι η λιγότερο συχνή και σημαίνει εφαρμογή γύψου για 2 μήνες που να περιλαμβάνει και τον αντίχειρα έως την ονυχοφόρο φάλαγγα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρειάζεται εσωτερική οστεοσύνθεση με ειδική βίδα.