Νεύρωμα Morton

Το νεύρωμα Morton αποτελεί μία από τις αιτίες πόνου ή καυσιαλγίας στο πρόσθιο μέρος του ποδιού. Χαρακτηριστικά επιδεινώνεται με στενά παπούτσια και υποχωρεί όταν ο ασθενής βγάλει τα παπούτσια του.

Οφείλεται σε υπερπλασία του 3ου κοινού δακτυλικού νεύρου,ακριβώς στο σημείο που διχάζεται στα 2 ίδια δακτυλικά νεύρα.

Στο σημείο αυτό πιέζεται ανάμεσα στις κεφαλές  3ου και 4ου μεταταρσίου και προκαλείται πόνος που επιδεινώνεται με στενά παπούτσια.

Συνήθως η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς με τον πόνο να έρχεται όλο και γρηγορότερα και σε όλο και μεγαλύτερη ένταση.

 

Θεραπεία

Μπορεί να δοκιμαστούν συντηρητικές λύσεις όπως άνετα παπούτσια και τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης αλλά συνήθως δεν έχουν επιτυχία.

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση του νευρώματος μέσω μιας μικρής τομής είτε στο πέλμα είτε στην ραχιαία επιφάνεια. Προτιμώ την τεχνικά δυσκολότερη ραχιαία προσπέλαση που επιτρέπει την άμεση βάδιση και δεν ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας επώδυνης πελματιαίας ουλής.

 

Related Posts