Ανατομία

 Οι μηνίσκοι έσω και έξω είναι 2 ινοχόνδρινα στοιχεία του γόνατος που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο οστά, του μηρού και της κνήμης.

Το σχήμα τους θυμίζει πέταλο και σκοπό έχουν να μεταφέρουν ομαλά τα φορτία από τον μηρό προς την κνήμη.Επίσης δευτερευόντως συμβάλουν στην σταθερότητα του γόνατος.

Ρήξεις

Τυπικός μηχανισμός τραυματισμού και ρήξης των μηνίσκων είναι η στροφική κάκωση του γόνατος. Παράδειγμα στο ποδόσφαιρο όταν ‘κολλήσει’ το πόδι στο χορτάρι και στρίψει το σώμα πάνω σε αυτό. Η ρήξη συνήθως συμβαίνει στον έσω μηνίσκο. Με την πάροδο της ηλικίας οι μηνίσκοι σταδιακά εκφυλίζονται και μπορεί πολύ ευκολότερα να υποστούν βλάβη. Ακόμη και η έγερση από βαθύ κάθισμα που υποβάλλει τους μηνίσκους σε μεγάλα φορτία μπορεί να είναι αιτία ρήξης αυτών.

Διάγνωση

Η ρήξη του μηνίσκου (μπλέ βέλος) όπως φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία

Σε οξύ τραυματισμό το γόνατο είναι επώδυνο και διογκωμένο. Η κλινική εξέταση ειδικά τα σημεία Mc Murray και Thessalo θα θέσουν τη διάγνωση στην κλινική της βάση. Η μαγνητική τομογραφία είναι ουσιαστικά η μόνη εξέταση που μπορεί να καταδείξει τις βλάβες των μηνίσκων. Είναι λοιπόν απαραίτητη ειδικά σε οξείς τραυματισμούς και ιδιαίτερα σε νέα άτομα.

Θεραπεία

Η απόφαση για το είδος της θεραπείας σχετίζεται με την βιολογική κατάσταση του μηνίσκου. Έτσι ρήξεις σε έδαφος ενός έντονα εκφυλισμένου μηνίσκου καλό είναι να μείνουν ως έχουν ακολουθώντας δηλαδή συντηρητική θεραπεία. Αυτό περιλαμβάνει παγοθεραπεία αντιφλεγμονώδη και ανάπαυση στην οξεία φάση. Ακολουθεί φυσικοθεραπεία και ενδυνάμωση του σκέλους. Συνήθως μετά από λίγους μήνες τα συμπτώματα υποχωρούν. Οξείες ρήξεις ειδικά στην αιματούμενη ζώνη του μηνίσκου σε νέα άτομα πρέπει να διορθώνονται χειρουργικά με συρραφή όπου αυτό είναι εφικτό.

Η ολική αφαίρεση του μηνίσκου έχει πλέον εγκαταλειφθεί αφού είναι γνωστό ότι οδηγεί σχετικά γρήγορα σε εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος.

Ρήξη τύπου Bucket handle’

Ιδιαίτερη περίπτωση ρήξης μηνίσκου είναι η ρήξη τύπου ‘bucket handle’ ή στην ελληνική ‘δίκην χειρολαβής κάδου Πρόκειται για επιμήκη ρήξη όπου το τμήμα που έχει υποστεί τη ρήξη μετακινείται προς την περιοχή των χιαστών στο κέντρο του γόνατος. Αποτέλεσμα είναι η παρεμβολή του ανάμεσα μηριαίο κόνδυλο κα κνήμη και το μπλοκάρισμα του γόνατος. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αφαίρεση του τμήματος αυτού. στις εικόνες αριστερή είναι ένα γράφημα της παραπάνω περίπτωσης και δεξιά η αρθροσκοπική εικόνα.  Εκεί που δείχνει το βέλος είναι η ρήξη και εκεί που είναι η κεφαλή του βέλους ο υπόλοιπος μηνίσκος. Αντίστοιχα στην εικόνα από μαγνητική τομογραφία με το μπλέ βέλος σημειώνεται το κομμάτι του μηνίσκου που έχει μετακινηθεί προς το  κέντρο του γόνατος. Το κόκκινο βέλος δείχνει το υπόλοιπο σταθερό τμήμα του μηνίσκου.

Ρήξη της οπίσθιας ρίζας του έσω μηνίσκου

Ένας ιδιαίτερος τύπος ρήξης που συχνά διαλάθει της προσοχής τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία. Κάθε μηνίσκος εκτός από τις συνδέσεις με τον αρθρικό θύλακο έχει και δύο ισχυρές συνδέσεις με το οστό της κνήμης. Πρόκειται για την πρόσθια και την οπίσθια ρίζα. Απώλεια μίας από τις ρίζες (στην πλειονότητα της οπίσθιας) έχει ως αποτέλεσμα όταν ο μηνίσκος δεχθεί φορτίο να έχει την τάση να μετακινηθεί εκτός του γόνατος. Στις εικόνες από μαγνητική τομογραφία αριστερά με τα μπλέ βέλη φαίνεται το κολόβωμα της ρίζας και η ρήξη. Στην δεξιά εικόνα το μπλέ βέλος δείχνει το ‘ghost sign’ ,χαρακτηριστικό σημείο στην ρήξη της οπίσθιας ρίζας του έσω μηνίσκου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ρήξης της οπίσθιας ρίζας του έσω μηνίσκου  ισοδυναμεί με ολική μηνισκεκτομή. Από πειραματικά δεδομένα έχει βρεθεί σημειακή αύξηση στα φορτία που δέχεται ο αρθρικός χόνδρος που ξεπερνά το 200%. Στην διπλανή εικόνα φαίνεται σχηματικά το φορτίο που δέχεται ο αρθρικός χόνδρος με και χωρίς μηνίσκο.  Ο κίνδυνος της πρώιμης αρθρίτιδας είναι εξαιρετικά αυξημένος. Έτσι λοιπόν η χειρουργική αποκατάσταση της ρίζας του μηνίσκου είναι επιβεβλημένη.

Η αποκατάσταση είναι τεχνικά δυσκολότερη από μία απλή ρήξη όμως έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που διευκολύνουν πολύ το χειρουργείο. Το επόμενο video δείχνει έναν από τους τρόπους αποκατάστασης της οπίσθιας ρίζας.

 

 

 

 

Μεταμόσχευση  μηνίσκου

Σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς που έχουν κατεστραμμένο και μη επιδεκτικό  αποκατάστασης μηνίσκο η μεταμόσχευση είναι μια καλή εναλλακτική. Τυπικό προφίλ ασθενούς είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών δραστήριος με καλό σωματικό βάρος σταθερό γόνατο χωρίς αλλοιώσεις αρθρίτιδας. Το μόσχευμα λαμβάνεται μαζί με τις 2 οστικές ρίζες προετοιμάζεται κατάλληλα και τοποθετείται όπως δείχνει η εικόνα