Το τενόντιο πέταλο των στροφέων του ώμου αποτελείται από τον τένοντα του υπερακανθίου που είναι ο σπουδαιότερος και ο ουσιαστικός <μαέστρος> και καθοδηγητής της κίνησης του ώμου και από τους υπακάνθιο και υποπλάτιο.Δευτερευόντως τους δύο στρογγύλους.

Οι ρήξεις του τενοντίου πετάλου είναι είτε τραυματικές είτε εκφυλιστικές.Με την πρόοδο της ηλικίας δημιουργούνται όλο και πιο εύκολα.

 


 

←←Αποτέλεσμα πόνος

και αδυναμία ανύψωσης του ώμου→→

 

 


Συνήθως η χειρουργική θεραπεία είναι μονόδρομος με το δεδομένο ότι μία μετρίου μεγέθους ρήξη έχει την τάση να μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο που σκίζεται ένα ύφασμα που έχει γίνει η αρχή στην άκρη του. Όταν καταλήξει στην πλήρη ρήξη και την χρονιότητα υπάρχει ο κίνδυνος της ατροφίας του υπερακανθίου που τότε απαιτεί άλλες χειρουργικές λύσεις όπως η ολική αρθροπλαστική.

Ο αρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση με αρθροσκοπική συρραφή του τένοντα→→

Related Posts