Μεγάλη χόνδρινη βλάβη στην φορτιζόμενη επιφάνεια του έσω μηριαίου κονδύλου

Οι χόνδρινες βλάβες των αρθρικών επιφανειών του γόνατος προκαλούν επαναλαμβανόμενα επεισόδια πόνου, οιδήματος και περιορισμού της κίνησης.Τα συμπτώματα αυτά πολύ συχνά κάνουν την καθημερινότητα του ασθενούς προβληματική.



 

 

 

Από αριστερά προς δεξιά βλάβη μερικού πάχους έως 50% του πάχους του χόνδρου, στη μέση ολικού πάχους και δεξιά ολικού πάχους που περιλαμβάνει και υποχόνδριο οστούν

Οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος σταδιοποιούνται ανάλογα με την θέση την έκταση και το βάθος τους.Η ακριβής σταδιοποίηση της βλάβες είναι εντελώς απαραίτητη για το σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας.


 

 

Μαγνητική τομογραφία που απεικόνίζει (βέλος) οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου

 

Η διάγνωσή τους γίνεται με μαγνητική τομογραφία η οποία είναι εξαιρετική στην αποκάλυψη μεγάλων και πλήρους βάθους βλαβών αλλά αδυνατεί να αποκαλύψει επιφανειακές μικρές ή μερικού πάχους βλάβες με σχετική ακρίβεια.


Σε μικρές μερικού πάχους βλάβες είναι δυνατό να δοκιμαστεί συντηρητική θεραπεία με αποφόρτιση του μέλους επί 2μήνου τουλάχιστον. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χειρουργική θεραπεία είναι μονόδρομος.


Αρθροσκοπικές εικόνες της εφαρμογής της μεθόδου των μικροκαταγμάτων

 

 

Ανάλογα με τη βλάβη χησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως:

1.Μικροκατάγματα με ειδικό κωνικό αρθροσκοπικό εργαλείο

 

Mosaicplasty αριστερά πάνω εικόνα της περιοχής μετά τον ααρθροσκοπικό καθαρισμό και δεξιά κάτω με τους οστεοχόνδρινους κυλίνδρους τοποθετημένους

2.Λήψη οστεοχόνδρινων κυλίνδρων από μη φορτιζόμενες επιφάνειες και τοποθέτησή τους στο σημείο της βλάβης (OATS/Mosaicplasty)


 

 

 

 

 

Α.Καθαρισμός της βλάβης Β. Λήψη τεμαχίου περιοστέου Γ.Τοποθέτηση και συρραφή του με στεγανό τρόπο πάνω στη βλάβη. Δ. Έγχυση κάτω από την μεμβράνη περιοστέου της καλλιέργειας των χονδροκυττάρων

3.Μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων. Γίνεται λήψη χονδροκυττάρων καλλιέργειά τους και εμφύτευσή τους στο σημείο της βλάβης σε 2ο χρόνο.


 

 

Ε. Τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα

 

Related Posts