Περιγραφή

Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα ανήκει στις παγιδευτικές νευροπάθειες και οφείλεται στην πίεση του νεύρου καθώς αυτό περνά στην αύλακα του ωλενίου στην έσω πλευρά του αγκώνα .(Είναι το ψηλαφητό αυλάκι κάτω από την οστέινη προεξοχή στον αγκώνα έσω). Το νεύρο μπορεί να πιέζεται και ψηλότερα σε όλες αυτές τις ινώδεις δομές που φαίνονται στην εικόνα. Εμφανίζεται κύρια σε ανθρώπους που εργάζονται χειρονακτικά. Η κάμψη του αγκώνα επιδεινώνει τα συμπτώματα. Πολλές φορές άνθρωποι που κοιμούνται με λυγισμένους αγκώνες ξυπνούν με “μουδιασμένα” χέρια και μπορεί να αναπτύξουν μόνιμη συμπτωματολογία. Το κύριο σύμπτωμα είναι το μούδιασμα σε μικρό και παράμεσο δάκτυλο. Σε επόμενο στάδιο όταν επηρεαστεί και ο κινητικός κλάδος του νεύρου (νευρώνει τους περισσότερους ίδιους μύες του χεριού) εμφανίζεται και αδυναμία στο χέρι που μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική ανικανότητα και μόνιμη αναπηρία.

Θεραπεία

Θεραπευτικά στην αρχή αντιφλεγμονώδη ανάπαυση αλλαγή συνηθειών νάρθηκες και ίσως προσεκτική έγχυση κορτιζόνης μπορεί να βοηθήσει. Όταν όμως συμμετέχει και ο κινητικός κλάδος χρειάζεται χειρουργική αποσυμπίεση του νεύρου. Στο χειρουργείο υπό γενική  αναισθησία ή μασχαλιαίο block γίνεται παρασκευή του νεύρου σε όλο το μήκος του και ίσως μεταφορά του στο πρόσθιο μέρος του αγκώνα.
Διεγχειρητική εικόνα

Related Posts