Κατάγματα καρπού-αντιβραχίου

Κατάγματα αντιβραχίου Τα κατάγματα του αντιβραχίου (κερκίδα και ωλένη) που αφορούν στους ενήλικες χρήζουν σχεδόν πάντα χειρουργικής αντιμετώπισης. Μικρό ποσοστό καταγμάτων που αφορούν στο ένα από τα δύο οστά και πάλι με την προυπόθεση ότι δεν είναι εγκάρσια μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με γύψο που να περιλαμβάνει και τον αγκώνα για 8 εβδομάδες. Στις υπόλοιπες…

Read More