Ταρσιαίου σωλήνα σύνδρομο

Συμπτώματα Πόνος και μούδιασμα στην έσω πλευρά του πέλματος που χειροτερεύει με την κόπωση αλλά και τη νύχτα . Πιθανή αιτία στην παγίδευση και πίεση του οπίσθιου κνημιαίου νεύρου  στην διαδρομή του μέσα στον ταρσιαίο σωλήνα. Είναι η πιό συχνή παγιδευτική νευροπάθεια της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα, το ανάλογο του καρπιαίου σωλήνα στο χέρι.…

Read More

Νεύρωμα Morton

Νεύρωμα Morton Το νεύρωμα Morton αποτελεί μία από τις αιτίες πόνου ή καυσιαλγίας στο πρόσθιο μέρος του ποδιού. Χαρακτηριστικά επιδεινώνεται με στενά παπούτσια και υποχωρεί όταν ο ασθενής βγάλει τα παπούτσια του. Οφείλεται σε υπερπλασία του 3ου κοινού δακτυλικού νεύρου,ακριβώς στο σημείο που διχάζεται στα 2 ίδια δακτυλικά νεύρα. Στο σημείο αυτό πιέζεται ανάμεσα στις…

Read More

Ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα

Περιγραφή Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα ανήκει στις παγιδευτικές νευροπάθειες και οφείλεται στην πίεση του νεύρου καθώς αυτό περνά στην αύλακα του ωλενίου στην έσω πλευρά του αγκώνα .(Είναι το ψηλαφητό αυλάκι κάτω από την οστέινη προεξοχή στον αγκώνα έσω). Το νεύρο μπορεί να πιέζεται και ψηλότερα σε όλες αυτές τις ινώδεις δομές που φαίνονται…

Read More

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Αίτια Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι συχνή πάθηση αφορά που κυρίως γυναίκες και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου  κατά τη διέλευση του στον καρπό κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Ανατομικά υπάρχει πάχυνση του συνδέσμου, μείωση του χώρου κάτω από αυτόν και πίεση στο μέσο νεύρο που περνά εκεί. Συμπτώματα Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση πόνου…

Read More