Η άρθρωση του ώμου για να μπορεί να εκτελεί αυτό το τεράστιο εύρος κινήσεων είναι αναγκαστικά <ρηχή> και σχετικά ασταθής.Η ευστάθειά της ενισχύεται από ένα χόνδρινο δακτύλιο,ία <φλάντζα> που περιβάλει την αρθρική επιφάνεια της ωμογλήνης.

Μετά από ένα τραυματικό εξάρθρημα ώμου υπάρχει σημαντική πιθανότητα να δημιουργηθεί αστάθεια. Με αυτό τον όρο εννοούμε όχι μόνο την επανάλειψη του εξαρθρήματος με μικρή ή καιθόλου βία αλλά και την κατάσταση στην οποία υπάρχει πόνος και αίσθηση επικείμενου εξαρθρήματος όταν το άνω άκρο φέρεται σε ορισμένες θέσεις.

Εξέταση εκλογής για την διακρίβωση της βλάβης είναι η μαγνητική τομογραφία που μπορεί να καταδείξει την ρήξη του επιχείλιου χόνδρου υπεύθυνη για την αστάθεια (αριστερή εικόνα).

Ειδικές ασκήσεις ώμου ιδιαίτερα σε μεγαλύτερα άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις μπορεί να έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην πρόληψη νέων εξαρθρημάτων και να μειώσουν τα καθημερινά ενοχλήματα. Στα νέα όμως άτομα ειδικά σε αθλητές η αρθροσκοπική συρραφή του επιχείλιου χόνδρου είναι θεραπεία εκλογής.

Related Posts